Quyết định 54/2007/QĐ-UBND

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện Quyết định 49/2001/QĐ-UB quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND thực hiện 49/2001/QĐ-UB hỗ trợ cơ sở vật chất trường công lập Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 85/2008/QĐ-UBND quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn đến năm 2010 và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2007/QĐ-UBND thực hiện 49/2001/QĐ-UB hỗ trợ cơ sở vật chất trường công lập Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2007/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2001/QĐ-UB NGÀY 08.6.2001 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2007/NQ – HĐND16 ngày 18.7.2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá 16, kỳ họp thứ 12 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/2001/NQ-HĐND ngày 24.5.2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá 15 về việc ban hành quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 08.6.2001 của UBND tỉnh ban hành theo Nghị quyết số 30/2001/NQ-HĐND ngày 24.5.2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá 15 về quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Mức hỗ trợ là 20% đối với xã, phường, thị trấn bình thường, 40% đối với xã khó khăn thực hiện đến hết năm 2006.

Từ ngày 01/01/2007, mức hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh là 50% tổng giá trị quyết toán công trình hoàn thành.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, các ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2007
Ngày hiệu lực30/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2007/QĐ-UBND thực hiện 49/2001/QĐ-UB hỗ trợ cơ sở vật chất trường công lập Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2007/QĐ-UBND thực hiện 49/2001/QĐ-UB hỗ trợ cơ sở vật chất trường công lập Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýTrần Văn Túy
        Ngày ban hành20/08/2007
        Ngày hiệu lực30/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 54/2007/QĐ-UBND thực hiện 49/2001/QĐ-UB hỗ trợ cơ sở vật chất trường công lập Bắc Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2007/QĐ-UBND thực hiện 49/2001/QĐ-UB hỗ trợ cơ sở vật chất trường công lập Bắc Ninh