Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Quyết định 76/2007/QÐ-UBND sửa đổi Quyết định 229/2004/QĐ-UB về số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố, tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 76/2007/QÐ-UBND sửa đổi 229/2004/QĐ-UB phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 100/2010/QĐ-UBND số lượng chức danh chế độ phụ cấp hàng tháng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2007/QÐ-UBND sửa đổi 229/2004/QĐ-UB phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2007/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 229/2004/QĐ-UB NGÀY 31.12.2004 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH, VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤPHÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, CÁN BỘ THÔN, TỔ DÂN PHỐ, TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số Số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH của liên tịch: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND16 ngày 18.7.2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về tổ chức lực lượng và chế độ công an xã;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 123 /TTr-SNV, ngày 25.10.2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều trong Quyết định số 229/2004/QĐ-UB ngày 31.12.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 1, Quyết định số 229/2004/QĐ-UB quy định số lượng công an viên ở thôn:

- Công an viên ở thôn loại 1: 02 người;

- Công an viên ở thôn loại 2, loại 3: 01 người;

2. Sửa đổi khoản 1, 2, Điều 2, Quyết định số 229/2004/QĐ-UB về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Phó Trưởng công an xã và Công an viên ở thôn:

- Phó Trưởng công an xã (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy ): Hưởng phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

- Công an viên ở thôn ( không phân biệt loại thôn ): Hưởng phụ cấp hệ số 0,85 mức lương tối thiểu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.8.2007.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/2007/QÐ-UBND sửa đổi 229/2004/QĐ-UB phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 76/2007/QÐ-UBND sửa đổi 229/2004/QĐ-UB phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu76/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Công Ngọ
       Ngày ban hành31/10/2007
       Ngày hiệu lực01/08/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 76/2007/QÐ-UBND sửa đổi 229/2004/QĐ-UB phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2007/QÐ-UBND sửa đổi 229/2004/QĐ-UB phụ cấp hàng tháng cán bộ không chuyên trách Bắc Ninh