Quyết định 106/2005/QĐ-UB

Quyết định 106/2005/QĐ-UB hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đầu tư chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 106/2005/QĐ-UB hỗ trợ phát triển nông nghiệp đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 85/2008/QĐ-UBND quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn đến năm 2010 và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 106/2005/QĐ-UB hỗ trợ phát triển nông nghiệp đầu tư


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/2005/QĐ-UB

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2006-2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2005/NQ-HÐND16 ngày 26.7.2005 của Hội dồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 6 về việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Tiếp tục thực hiện các quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã ban hành kèm theo quyết định số 108/2002/QÐ-UB và 109/2002/QÐ-UB ngày 30.8.2002 của UBND tỉnh đến năm 2010.

Ðiều 2. Sửa đổi, bổ sung quy định hỗ trợ nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại quyết định 108/2002QÐ-UB và 109/2002/QÐ-UB ngày 30.8.2002 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi điều 4 của quy định kèm theo quyết định số 109/2002/QÐ-UB như sau:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% tổng mức đầu tư của dự án (không phân biệt giữa các xã bình thường và các xã khó khăn).

2. Bổ sung điều 4 của quy định kèm theo quyết định số 108/2002/QÐ-UB như sau:

a. Hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho diện tích cây vụ đông và mạ xuân trên địa bàn tỉnh (không phân biệt trong hay ngoài hệ thống tưới của hai Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống và Năm Ðuống).

b. Hỗ trợ 100% kinh phí mua thiết bị lạnh khi xây dựng kho lạnh (theo thiết kế mẫu được duyệt) để bảo quản các loại giống cây trồng và nông sản sau thu hoạch.

3. Bổ sung điều 5 của quy định kèm theo quyết định số 108/2002/QÐ-UB như sau:

Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng đường diện chính và đường giao thông cho việc xây dựng khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư, với dự án đầu tư duợc cấp có thẩm quyền phê duyệt có quy mô diện tích từ 02 ha và 10 hộ chăn nuôi trở lên.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH BẮC NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu106/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2005
Ngày hiệu lực26/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 106/2005/QĐ-UB hỗ trợ phát triển nông nghiệp đầu tư


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 106/2005/QĐ-UB hỗ trợ phát triển nông nghiệp đầu tư
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu106/2005/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
     Người kýTrần Văn Túy
     Ngày ban hành16/08/2005
     Ngày hiệu lực26/08/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2008
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 106/2005/QĐ-UB hỗ trợ phát triển nông nghiệp đầu tư

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 106/2005/QĐ-UB hỗ trợ phát triển nông nghiệp đầu tư