Quyết định 119/2005/QĐ-UB

Quyết định 119/2005/QĐ-UB quy định cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 119/2005/QĐ-UB cơ cấu tổ chức Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 123/2008/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Thông tin Truyền thông Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 119/2005/QĐ-UB cơ cấu tổ chức Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 101/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ về việc thành lập Sở Bưu chính-Viễn thông thuộc UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27/5/2004 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính-Viễn thông, thuộc UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 03/8/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 93/TTr-SNV ngày 29/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bắc Ninh, gồm có:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Bưu chính;

+ Phòng Viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng;

+ Phòng Điện tử, công nghệ thông tin;

Điều 2: Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Sở; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Nội vụ, các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2005
Ngày hiệu lực01/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 119/2005/QĐ-UB cơ cấu tổ chức Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/2005/QĐ-UB cơ cấu tổ chức Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Công Ngọ
        Ngày ban hành16/09/2005
        Ngày hiệu lực01/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 119/2005/QĐ-UB cơ cấu tổ chức Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/2005/QĐ-UB cơ cấu tổ chức Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Ninh