Quyết định 1315/2002/QĐ-CT

Quyết định 1315/2002/QĐ-CT miễn giảm học phí đối với học sinh thuộc diện chính sách học lớp bán công trong trường Trung học phổ thông công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 1315/2002/QĐ-CT miễn giảm học phí học sinh bán công trường phổ thông công lập Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1315/2002/QĐ-CT miễn giảm học phí học sinh bán công trường phổ thông công lập Bắc Ninh


UBND TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/2002/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH HỌC LỚP BÁN CÔNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư số 23/2001/TTLT/BTC-BLĐTB&XH ngày 06/4/2001 của Liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập;

Căn cứ Công văn số 8479TC/HCSN ngày 02/8/2002 của Bộ Tài Chính về chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh diện chính sách học lớp bán công trong trường công lập;

Xét đề nghị của Liên Sở: Giáo dục-đào tạo, Sở Tài chính-Vật giá tại Công văn số 835/LS ngày 29/8/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn, giảm học phí đối với học sinh thuộc diện chính sách học lớp bán công trong các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Đối tượng được miễn học phí: Học sinh là con Liệt sỹ, con thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 61% trở lên.

Đối tượng được giảm 50% học phí: Học sinh là con thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 60%.

Điều 2: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính - Vật giá theo chức năng phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đảm bảo công khai, đúng đối tượng, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Kinh phí hỗ trợ cho học sinh diện miễn, giảm học phí từ nguồn Ngân sách Trung ương cấp ủy quyền cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện: Từ năm học 2001-2002.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo và các ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Xuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1315/2002/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1315/2002/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2002
Ngày hiệu lực27/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1315/2002/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 1315/2002/QĐ-CT miễn giảm học phí học sinh bán công trường phổ thông công lập Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1315/2002/QĐ-CT miễn giảm học phí học sinh bán công trường phổ thông công lập Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1315/2002/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành27/11/2002
        Ngày hiệu lực27/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1315/2002/QĐ-CT miễn giảm học phí học sinh bán công trường phổ thông công lập Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1315/2002/QĐ-CT miễn giảm học phí học sinh bán công trường phổ thông công lập Bắc Ninh