Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 Thành phố Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 như sau:

I. Tổng nguồn vốn XDCB năm 2015 là 5.145,240 tỷ đồng

1. Tổng nguồn vốn XDCB trong nước là 5.029,240 tỷ đồng (kể cả nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi 50 tỷ đồng đã bố trí cho các công trình), gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung: 1.490,640 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.302,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn TW bổ sung có mục tiêu: 416,600 tỷ đồng

- Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi: 50,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật

Ngân sách: 1.200,000 tỷ đồng

+ Tạm ứng tồn ngân Kho bạc: 500,000 tỷ đồng

+ Phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương: 700,000 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 120,000 tỷ đồng

- Chi XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang: 300,000 tỷ đồng

- Nguồn thu từ bán nhà công sở: 150,000 tỷ đồng

2. Nguồn vốn nước ngoài (ODA): 116,000 tỷ đồng

II. Dự kiến tổng nguồn vốn XDCB năm 2015 sau khi điều chỉnh: 5.225,60212014 tỷ đồng, gồm:

1. Tổng nguồn vốn XDCB trong nước là 5.109,60212014 tỷ đồng (tăng 80,36212014 tỷ đồng), gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung: 1.490,640 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.402,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn TW bổ sung có mục tiêu: 416,600 tỷ đồng

- Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi: 50,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách

900,000 tỷ đồng

+ Tạm ứng tồn ngân Kho bạc: 500,000 tỷ đồng

+ Phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương: 400,000 tỷ đồng

- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2014 chuyển sang: 75,218 tỷ đồng

- Nguồn tồn quỹ ngân sách năm 2014: 200,000 tỷ đồng

- Chi XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang: 300,000 tỷ đồng

- Nguồn thu từ bán nhà công sở năm 2015: 45,000 tỷ đồng

- Nguồn thu từ bán nhà công sở năm 2014 chuyển sang: 46,400 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 120,000 tỷ đồng

- Nguồn thu hồi Nhà thi đấu TDTT nộp vào ngân sách: 35,252 tỷ đồng

- Nguồn khác: 28,49212014 tỷ đồng

2. Nguồn vốn nước ngoài (ODA): 116,000 tỷ đồng

III. Dự kiến kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn năm 2015:

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn XDCB năm 2015:

Rà soát, cắt giảm những công trình bố trí vốn đầu năm lớn có khả năng sử dụng không hết số vốn đã bố trí, những công trình do vướng đền bù giải tỏa chưa triển khai thi công hoặc đến nay chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai thi công...

2. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2015: chủ yếu ưu tiên bổ sung vốn cho các nhóm công trình sau:

- Công trình thanh quyết toán nhằm thanh toán nợ đọng XDCB.

- Thảm nhựa các tuyến đường đã đảm bảo tỷ lệ dân ở 50% theo đề xuất của UBND thành phố.

- Bổ sung vốn đền bù giải tỏa các dự án KDC Khu vực trung tâm thương mại Chợ Cồn; KDC dọc tuyến thoát nước Thọ Quang - Biển Đông để có địa điểm xây dựng Chợ Mai; Khu dân cư Đông Hải; Khu đô thị công nghệ FPT; Khu TĐC phục vụ giải tỏa bến xe phía Nam; Tuyến đường gom dọc đường sắt Bắc Nam; KDC An Cư 2 mở rộng, các khu đất để giao đất cho nhà đầu tư…

- Bổ sung vốn cho công trình vốn ODA (Dự án Phát triển bền vững).

- Bổ sung vốn để triển khai thực hiện một số công trình như Khu chung cư 201 Đống Đa; Cải tạo cảnh quan công viên tại đường Xuân Thủy; Lê Thanh Nghị; Cách mạng tháng 8 và Đặng Xuân Bảng; Công viên Trung tâm thành phố (đường Hùng Vương); Cảnh quan vỉa hè phía Tây sông Hàn; Cải tạo cảnh quan tuyến phố đường Lê Duẩn giai đoạn 2; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH8 (đoạn bổ sung của tuyến đường ĐH4 từ Quốc lộ 14B đến giáp đường vành đai phía Nam); các công trình xử lý thoát nước chống ngập úng, công trình điện chiếu sáng theo kiến nghị của cử tri… nhằm phục vụ nhu cầu an sinh xã hội.

Điều 2. Một số giải pháp đảm bảo nguồn vốn chi đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2015

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

- Tiếp tục làm việc với Bộ ngành Trung ương để được bố trí cho các công trình đã hoàn thành nhưng Trung ương chưa bố trí đủ vốn cho thành phố như Nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý… và các công trình đang triển khai thực hiện, các công trình mới theo Kết luận 75-KL/TW ngày 12/11/2013 của Bộ Chính trị và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186 TB-VPCP ngày 05/5/2014.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 07/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án có sử dụng vốn vay của Chính phủ, vốn vay được Chính phủ bảo lãnh và vốn vay của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành nghiệm thu khối lượng để gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán nhằm giải ngân hết số vốn đã bố trí, nhất là các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, công trình vốn vay tín dụng ưu đãi, các công trình đối ứng vốn ODA, các công trình trọng điểm,…

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ bàn giao công trình giữa các đơn vị điều hành dự án và các công ty cổ phần để nhanh chóng triển khai các hạng mục còn lại của công trình cũng như hoàn thành hồ sơ nghiệm thu khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí.

- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng để sớm khởi công công trình.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao UBND thành phố căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch điều chỉnh vốn đã được HĐND thành phố thông qua để chỉ đạo các ngành, các quận, huyện thực hiện, đảm bảo khối lượng thực hiện, giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Giao Thường trực HĐND thành phố, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2015 thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND thành phố thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KH-ĐT; Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q/h;
- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu110/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 Thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 Thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu110/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Thọ
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực19/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 Thành phố Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 Thành phố Đà Nẵng

         • 09/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực