Nghị quyết 113/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 113/2006/NQ-HĐND bố trí cán bộ phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nghị quyết 113/2006/NQ-HĐND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý tại xã phường đã được thay thế bởi Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cơ chế chính sách và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 113/2006/NQ-HĐND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý tại xã phường


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 113/2006/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ CÁN BỘ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Điều 10 khoản 6 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 3005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phòng chống ma tuý đến năm 2010";

Thực hiện Thông báo số 149-TB/TU ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma tuý;

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc bố trí cán bộ phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã; Báo cáo thẩm tra số 189/BC-PC ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bố trí 01 (một) cán bộ phòng, chống ma tuý tại mỗi xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Cán bộ phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo hệ số bằng 0,7 mức lương tối thiểu hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Cán bộ phòng, chống ma tuý và chỉ đạo việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu113/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2006
Ngày hiệu lực25/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 113/2006/NQ-HĐND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý tại xã phường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 113/2006/NQ-HĐND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý tại xã phường
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu113/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành15/07/2006
        Ngày hiệu lực25/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 113/2006/NQ-HĐND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý tại xã phường

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 113/2006/NQ-HĐND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý tại xã phường