Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng đã được thay thế bởi Nghị quyết 135/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 113/2008/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05/11/2004 của Bộ Tài chính - Uỷ ban Thể dục Thể thao Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;
Sau khi xem xét Tờ trình số 8202/TTr-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị phê duyệt Đề án về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp Chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá VII kỳ họp thứ 13 nhất trí thông qua Đề án về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện:

- Đội tuyển cấp tỉnh:                               45.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành:               35.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh:              25.000 đồng/người/ngày.

Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các giải của các cấp đội tuyển phải được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

- Đội tuyển cấp tỉnh:                               60.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành:               45.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh:              45.000 đồng/người/ngày.

Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các giải của đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định.

3. Đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu cấp huyện mức chi dinh dưỡng bằng 80% mức chi của cấp tỉnh.

Ngoài việc áp dụng các mức chi nêu trên, các đội tuyển còn được phép sử dụng nguồn thu từ nguồn tài trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để bổ sung thêm một phần chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên và vận động viên.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá VII kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 11/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./-

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu113/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng
                Loại văn bảnNghị quyết
                Số hiệu113/2008/NQ-HĐND
                Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
                Người kýNguyễn Xuân Tiến
                Ngày ban hành11/12/2008
                Ngày hiệu lực21/12/2008
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
                Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
                Cập nhật5 năm trước

                Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng

                      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng