Nghị quyết 115/NQ-HĐND

Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 115/NQ-HĐND 2014 thông qua Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG HÓA AN THUỘC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, THỊ TRẤN HIỆP PHƯỚC THUỘC HUYỆN NHƠN TRẠCH VÀ THỊ TRẤN LONG GIAO THUỘC HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị ;

Căn cứ Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn ;

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Thông báo số 1996/TB-BNV ngày 11/6/2014 và Công văn số 2223/BNV-CQĐP ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5496/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của xã Hóa An.

a) Phường Hóa An được thành lập có diện tích 684,95 ha, dân số 31.085 người; đổi tên 04 ấp hiện hữu thành 04 khu phố: An Hòa, Bình Hóa, Cầu Hang và Đồng Nai.

b) Về địa giới hành chính: phía Đông giáp phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; phía Nam giáp phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và phía Bắc giáp phường Bửu Long và phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của xã Hiệp Phước.

a) Thị trấn Hiệp Phước được thành lập có diện tích 1.882,94 ha, dân số 36.105 người; đổi tên 05 ấp hiện hữu thành 05 khu phố: Mỹ Khoan, Phước Mỹ, Phước Kiểng, Phước Lai và Phước Hiệp.

b) Về địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp xã Long Thọ và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; phía Bắc giáp xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng về diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của xã Long Giao.

a) Thị trấn Long Giao được thành lập có diện tích 1.416 ha, dân số 10.138 người; thành lập 07 khu phố (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) trên cơ sở 04 ấp hiện hữu.

b) Về địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp xã Xuân Đường và xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phía Bắc giáp xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 115/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2014
Ngày hiệu lực 11/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 115/NQ-HĐND 2014 thông qua Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 115/NQ-HĐND 2014 thông qua Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 115/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Trần Văn Tư
Ngày ban hành 11/07/2014
Ngày hiệu lực 11/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 115/NQ-HĐND 2014 thông qua Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 115/NQ-HĐND 2014 thông qua Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai

  • 11/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực