Nghị quyết 84/NQ-HĐND

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Đề án thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2013 Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 115/NQ-HĐND 2014 thông qua Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2013 Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG HÓA AN THUỘC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, THỊ TRẤN HIỆP PHƯỚC THUỘC HUYỆN NHƠN TRẠCH VÀ THỊ TRẤN LONG GIAO THUỘC HUYỆN CẨM MỸ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4891/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, cụ thể như sau:

1. Thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa trên cơ sơ giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Hóa An.

- Phường Hóa An được thành lập có diện tích 684,95 ha, dân số 30.418 nhân khẩu; bao gồm 04 khu phố: An Hòa, Bình Hóa, Cầu Hang và Đồng Nai.

- Về địa giới hành chính: Phía Đông giáp phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; phía Nam giáp phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; phía Bắc giáp phường Bửu Long và phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch trên cơ sơ giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Hiệp Phước.

- Thị trấn Hiệp Phước được thành lập có diện tích 1.882,94 ha, dân số 35.841 nhân khẩu; bao gồm 05 khu phố: Mỹ Khoan, Phước Mỹ, Phước Kiển, Phước Lai và Phước Hiệp.

- Về địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp xã Long Thọ và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; phía Bắc giáp xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ trên cơ sơ giữ nguyên hiện trạng về diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Long Giao.

- Thị trấn Long Giao được thành lập có diện tích 1.416 ha, dân số 10.045 nhân khẩu; bao gồm 07 khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7.

- Về địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp xã Xuân Đường và xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phía Bắc giáp xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 84/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2013
Ngày hiệu lực 12/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/07/2014
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2013 Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2013 Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 84/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Trần Văn Tư
Ngày ban hành 12/07/2013
Ngày hiệu lực 12/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/07/2014
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2013 Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2013 Đề án thành lập phường Hóa An Biên Hòa Đồng Nai