Nghị quyết 115/NQ-HĐND

Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2013 quyết định tổng biên chế sự nghiệp, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hợp đồng trong cơ quan đơn vị Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/NQ-HĐND

 Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP, HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17/11/2000 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc một số loại công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6460/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 104/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế sự nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2014 là 26.297 biên chế, bao gồm:

- Biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 19.223

- Biên chế sự nghiệp y tế và xã hội: 5.014

- Biên chế sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 757

- Biên chế sự nghiệp khác: 1.303

2. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là: 665

Điều 2. Đồng ý tạm giao trong dự toán ngân sách năm 2014 một khoản kinh phí cần thiết để bố trí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chi thực hiện hợp đồng lao động như sau:

- Hợp đồng lao động đối với đơn vị mới thành lập đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với biên chế của ngành giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, do Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của HĐND tỉnh “Về việc thông qua tổng biên chế hành chính nhà nước; quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2013” chưa được Bộ Nội vụ cho ý kiến thẩm định, trước mắt, thực hiện biên chế như đã được giao năm 2012. Trong trường hợp cần thiết sẽ được xem xét giải quyết cụ thể sau khi có sự thống nhất giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Trước khi giao kinh phí để các ngành, địa phương thực hiện hợp đồng lao động, UBND tỉnh rà soát lại cụ thể, đảm bảo tiết kiệm tối đa nguồn lực ngân sách và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu115/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hợp đồng trong cơ quan đơn vị Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hợp đồng trong cơ quan đơn vị Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu115/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực01/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hợp đồng trong cơ quan đơn vị Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hợp đồng trong cơ quan đơn vị Quảng Ninh

           • 13/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực