Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ dạy nghề Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ dạy nghề Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HĐND TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm e khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Điểm e khoản 1 Điều 2

“e) Hỗ trợ cho người lao động đi làm việc, thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng, như sau:

e.1) Đối với người là thân nhân người có công, là người dân tộc thiểu số, là người lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc, đi thực tập kỹ thuật có thời hạn ở nước ngoài:

+ Hỗ trợ học nghề ngắn hạn: 1.000.000 đồng/người/khóa học. Trường hợp đã hưởng hỗ trợ học trung cấp nghề, bổ túc văn hóa + nghề, cao đẳng nghề, học nghề trình độ sơ cấp, học nghề ngắn hạn, học nghề tại các làng nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND thì không hưởng hỗ trợ học nghề tại nội dung này.

+ Hỗ trợ học ngoại ngữ: 3.000.000 đồng/người/khóa học.

+ Hỗ trợ học bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 530.000 đồng/người/khóa.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học thực tế: 15.000 đồng/người/ngày.

+ Hỗ trợ chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cư trú đến nơi học: Đối với người lao động thuộc các xã miền núi 400.000 đồng/lao động; đối với người lao động thuộc các xã còn lại 300.000 đồng/lao động.

+ Hỗ trợ chi phí làm thủ tục đối với lao động đi làm việc nước ngoài gồm: hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp theo mức quy định hiện hành của nhà nước.

e.2) Đối với các đối tượng đi làm việc, thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng còn lại:

+ Hỗ trợ học nghề ngắn hạn: 700.000 đồng/người/khóa học. Trường hợp đã hưởng hỗ trợ học trung cấp nghề, bổ túc văn hóa + nghề, cao đẳng nghề, học nghề trình độ sơ cấp, học nghề ngắn hạn, học nghề tại các làng nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND thì không hưởng hỗ trợ học nghề tại nội dung này.

+ Hỗ trợ học ngoại ngữ: 2.100.000 đồng/người/khóa học

+ Hỗ trợ học bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 371.000 đồng/người/khóa

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học thực tế: 10.500 đồng/người/ngày.

+ Hỗ trợ chi phí đi lại cho người lao động từ nơi cư trú đến nơi học: Đối với người lao động thuộc các xã miền núi 280.000 đồng/lao động; đối với người lao động thuộc các xã còn lại 210.000 đồng/lao động.

+ Hỗ trợ 70% chi phí làm hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp theo mức quy định hiện hành của nhà nước''.

2. Điểm a khoản 2 Điều 2

“a) Đối với người đi làm việc có thời hạn, thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài

a.1) Người thuộc hộ hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa số tiền bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trong hợp đồng đối với từng thị trường và được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 12 tháng đầu từ Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh, ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội.

a.2) Các đối tượng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng còn lại, được vay tối đa số tiền bằng 80% tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trên hợp đồng đối với từng thị trường và được hỗ trợ 30% lãi suất vay trong 12 tháng đầu từ Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh, ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12/12/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu116/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực22/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ dạy nghề Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ dạy nghề Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu116/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành20/12/2013
       Ngày hiệu lực22/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ dạy nghề Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ dạy nghề Vĩnh Phúc