Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND về Đề án dân số và kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND Đề án dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 460/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND Đề án dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2008/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09/01/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11; Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số;

Căn cứ Quyết định số 147/2000/QĐ-TTg ngày 22/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8778/TTr-UBND ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 13 nhất trí thông qua Đề án dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 (kèm theo Đề án).

Điều 2. HĐND tỉnh Lâm Đồng giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo những nội dung của Đề án đã được thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 11/12/2008./-

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu117/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND Đề án dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND Đề án dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu117/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND Đề án dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND Đề án dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 Lâm Đồng