Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và tiếp khách trong nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 28 ban hành

Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài đã được thay thế bởi Nghị quyết 228/2019/NQ-HĐND quy định chế độ tiếp khách nước ngoài Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI KIÊN GIANG VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước; Báo cáo thẩm tra số 45/BC- BKTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước (có biểu mức chi kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám thông qua và thay thế Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

BIỂU MỨC CHI ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI KIÊN GIANG VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: đồng

T T

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa

Phụ ghi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Kiên Giang

 

 

 

1

Chi tặng hoa đón, tiễn khách tại sân bay

Đồng/người

150.000

 

2

Thuê chỗ ở (bao gồm cả bữa ăn sáng)

Đồng/người/ngày

 

 

a

Đoàn khách hạng A

 

 

 

 

- Trưởng đoàn

 

2.900.000

 

 

- Phó đoàn

 

2.400.000

 

 

- Đoàn viên

 

2.300.000

 

b

Đoàn khách hạng B

 

 

 

 

- Trưởng đoàn, Phó đoàn

 

2.400.000

 

 

- Đoàn viên

 

1.400.000

 

c

Đoàn khách hạng C

 

 

 

 

- Trưởng đoàn

 

1.300.000

 

 

- Đoàn viên

 

800.000

 

d

Khách mời quốc tế khác

 

300.000

 

3

Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối)

Đồng/người/ngày

 

 

 

- Đoàn khách hạng A

 

600.000

 

 

- Đoàn khách hạng B

 

400.000

 

 

- Đoàn khách hạng C

 

300.000

 

 

- Khách mời quốc tế khác

 

270.000

 

4

Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc (2 buổi)

Đồng/người/ngày

 

 

 

Mức chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt

 

 

 

 

- Đoàn khách hạng A

 

200.000

 

 

- Đoàn khách hạng B

 

80.000

 

 

- Đoàn khách hạng C

 

60.000

 

5

Chi dịch thuật

 

 

 

 

- Biên dịch

Đồng/trang từ “350 từ” trở lên

 

 

 

+ Tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt

 

120.000

 

 

+ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

 

150.000

 

 

- Dịch nói

Đồng/giờ/người

 

 

 

+ Dịch nói thông thường

 

150.000

 

 

+ Dịch đuổi (dịch đồng thời)

 

400.000

 

6

Chi tặng phẩm

Đồng/người

 

 

 

- Khách hạng A

 

 

 

 

+ Trưởng đoàn

 

400.000

 

 

+ Đại biểu khác

 

300.000

 

 

- Khách hạng B

 

 

 

 

+ Trưởng đoàn

 

300.000

 

 

+ Đại biểu khác

 

200.000

 

 

- Khách hạng C

 

 

 

 

+ Trưởng đoàn

 

250.000

 

 

+ Đại biểu khác

 

200.000

 

II

Mức chi tiếp khách trong nước

 

 

 

1

Chi nước uống

Đồng/người/ngày

20.000

 

2

Chi mời cơm

(Có ăn sáng và không quá 2 suất/ngày)

Đồng/1 suất

200.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu118/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu118/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrương Quốc Tuấn
       Ngày ban hành09/07/2010
       Ngày hiệu lực19/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài