Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách năm 2007 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách năm 2007 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2007 đạt thấp so với kế hoạch và chậm so với yêu cầu, nhiều công trình triển khai chậm cả trong việc lập hồ sơ thủ tục cũng như trong thi công một số công trình thi công kém chất lượng, công tác giải ngân, thanh quyết toán chưa chuyển biến, phần lớn là do nguyên nhân chủ quan, như: chủ đầu tư chưa nắm biết đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công không đủ năng lực chuyên môn, tài chính, cơ chế xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng thiếu kiên quyết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm. Nhà nước thường xuyên thay đổi, điều chỉnh các quy định về đầu tư, giá cả thị trường biến động đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình, dẫn đến nhiều công trình bị kéo dài thời gian gây bức xúc trong nhân dân.

Điều 2. Các nội dung đề nghị lưu ý và xem xét điều chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản trong năn 2008:

2.1 Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện bố trí tập trung vốn và chỉ đạo tăng cường các biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt là các công trình giao thông, trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các công trình thiết chế văn hóa. Dành Ngân sách đầu tư dự án thoát nước các Khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

2.2 Duy trì giao ban định kỳ công tác xây dựng cơ bản để kịp thời có chỉ đạo, tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

2.3 Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng về thời gian thi công và chất lượng công trình. Có chỉ đạo sớm thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành và giải ngân kịp thời các công trình đang thi công, có biện pháp tăng cường, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị; có biện pháp chỉ đạo chặt chẽ và xác định trách nhiệm cụ thể giữa các phòng ban chuyên môn với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

2.4 Sớm nghiên cứu triển khai thực hiện việc tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ra khỏi các dự án, công trình xây dựng cơ bản, tránh kéo dài thời gian, gây lãng phí đầu tư.

2.5 Thực hiện việc niêm yết công khai và thông tin cho các xã, thị trấn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản để nhân dân giám sát theo đúng Quy chế giám sát cộng đồng.

2.6 Quản lý chặt chẽ việc phân cấp cho các đơn vị cấp dưới làm chủ đầu tư các công trình thuộc ngành, đơn vị mình phụ trách.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, đôn đốc, kiến nghị kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 13, phiên họp ngày 20 tháng 12 năm 2007 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực02/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực02/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008