Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 quận Bình Thạnh đã được thay thế bởi Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 quận Bình Thạnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 1846/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 105/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và các ý kiến phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (theo danh sách đính kèm) bao gồm:

a) Vốn thành phố phân cấp cho quận:

Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 có 220 công trình với kế hoạch được phân bổ là 20.805 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Công trình khởi công mới và thực hiện dự án năm 2009: 181 công trình bao gồm:

+ Công trình năm 2008 chuyển tiếp: 38 công trình.

+ Số công trình đã hoàn chỉnh thủ tục năm 2008 chuẩn bị khởi công mới trong năm 2009: 37 công trình.

+ Số công trình năm 2008 đang lập hồ sơ để thực hiện dự án: 81 công trình.

+ Công trình chuyển tiếp từ các năm trước được ghi vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành là: 25 công trình.

- Công trình ghi vốn chuẩn bị đầu tư năm 2009: 39 công trình.

b) Vốn ngân sách tập trung:

- Danh mục công trình thuộc nguồn vốn duy tu sửa chữa nhỏ thường xuyên (ngân sách quận): 27 công trình với kế hoạch phân bổ dự kiến là 2.388 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Công trình chuyển tiếp: 14 công trình;

+ Công trình khởi công mới: 13 công trình;

+ Nghiên cứu bổ sung dự án chống ngập đường vòng lô D cư xá Cửu Long phường 22.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các Sở, ngành chức năng của thành phố, chỉ đạo các phòng - ban, đơn vị chức năng quận triển khai các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra; cần tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc giải ngân các dự án, công trình theo kế hoạch đồng thời giải quyết dứt điểm các công trình ghi vốn để thanh toán của các năm trước.

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thường lệ lần thứ 12 ngày 12 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 quận Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 quận Bình Thạnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐinh Thị Lang
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 quận Bình Thạnh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 quận Bình Thạnh