Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND

Nghị Quyết 12/2008/NQ-HĐND về quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020

Nghị Quyết 12/2008/NQ-HĐND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề Tây Ninh 2008 2010 đến 2020 đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị Quyết 12/2008/NQ-HĐND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề Tây Ninh 2008 2010 đến 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 12/2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH MẠNG LƯỚI DẠY NGHỀ TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1.415/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Về Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu Quy hoạch điều chỉnh

a) Mục tiêu chung

- Xây dựng mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sở dạy nghề khác đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh nhà;

- Từng bước nâng cao chất lượng dạy nghề, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu nguồn nhân lực;

- Tạo cơ hội cho đông đảo người lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp, có năng lực tiếp thu công nghệ mới để tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm, chủ động tìm kiếm cơ hội lập thân, lập nghiệp.

b) Mục tiêu cụ thể

* Tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề

- Giai đoạn 2008 - 2010: phấn đấu đến năm 2010, lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt 50%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 35%, bình quân mỗi năm đào tạo và dạy nghề khoảng 18.000 người.

- Giai đoạn 2011- 2020: phấn đấu đến năm 2020, lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt 70%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 35%, bình quân mỗi năm đào tạo và dạy nghề khoảng 18.500 người.

* Mạng lưới cơ sở dạy nghề

- Giai đoạn 2008 - 2010: mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển từ 176 cơ sở lên 200 cơ sở .

- Giai đoạn 2011 – 2020: mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển từ 200 lên 250 cơ sở.

* Đội ngũ giáo viên dạy nghề

- Giai đoạn 2008 - 2010: phấn đấu 100% giáo viên các Trường trung cấp nghề đạt chuẩn, trong đó có một số trên chuẩn.

- Giai đoạn 2010 - 2020: phấn đấu 30% giáo viên trong các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có trình độ sau đại học.

2. Kinh phí thực hiện Quy hoạch điều chỉnh

Để thực hiện quy hoạch, nguồn tài chính đảm bảo là 178.500 triệu đồng, trong đó, ngân sách địa phương là 160.600 triệu đồng (đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; mua sắm máy móc, trang thiết bị; đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; biên soạn chương trình, giáo trình; nâng cao năng lực đào tạo nghề). Phần còn lại từ các nguồn tài trợ khác (có sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết này và triển khai thực hiện Quy hoạch, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị Quyết 12/2008/NQ-HĐND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề Tây Ninh 2008 2010 đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị Quyết 12/2008/NQ-HĐND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề Tây Ninh 2008 2010 đến 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị Quyết 12/2008/NQ-HĐND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề Tây Ninh 2008 2010 đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị Quyết 12/2008/NQ-HĐND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề Tây Ninh 2008 2010 đến 2020