Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên thể thao Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2009/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRONG TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Xét Tờ trình số 4048/TTr-UBND ngày 26/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong tỉnh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

a) Đối tượng điều chỉnh

- Vận động viên, huấn luyện viên đang tập luyện, huấn luyện tại Trung tâm Thể dục - thể thao, Trường Năng khiếu thể dục thể thao của tỉnh;

- Vận động viên, huấn luyện viên của đội tuyển các huyện - thị xã trong thời gian tập trung tập luyện và thời gian thi đấu các giải của tỉnh tổ chức.

b) Phạm vi áp dụng

- Đội tuyển tỉnh;

- Đội tuyển năng khiếu;

- Đội tuyển huyện - thị xã.

Thời gian áp dụng: trong thời gian tập trung luyện tập và thời gian tập trung thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Định mức chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung luyện tập, thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên, mức cụ thể như sau:

a) Định mức chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện để thi đấu:

- Tập trung tập luyện để thi đấu

Đội tuyển tỉnh: 90.000đ/ngày/người

Đội tuyển năng khiếu: 50.000đ/ngày/người

Đội tuyển huyện - thị xã: 35.000đ/ngày/người

- Đối với đội tuyển tỉnh và đội tuyển năng khiếu, khi cấp có thẩm quyền quyết định triệu tập tập luyện thì được hưởng 70% định mức trên.

b) Định mức chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

Đội tuyển tỉnh: 120.000đ/ngày/người

Đội tuyển năng khiếu: 90.000đ/ngày/người

Đội tuyển huyện - thị xã: 50.000đ/ngày/người

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực20/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Trà Vinh