Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 14/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2009/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỈNH ĐỒNG THÁP THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện; áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2010 như sau:

1. Nội dung chi và mức chi:

a) Chi tiếp xã giao:

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, mức chi cụ thể như sau:

- Chi tiếp xã giao: Nước uống, hoa quả, bánh ngọt, mức chi 30.000 đồng/người/lần tiếp, làm việc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; mức chi 20.000 đồng/người/lần tiếp, làm việc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện;

- Trong trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quà lưu niệm:

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện:

Mức chi: 200.000 đồng/1 đại biểu đến thăm làm việc tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; 100.000 đồng/1 đại biểu đến thăm làm việc tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

- Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

Mức chi: 200.000 đồng/người đối với cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện tặng.

- Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo), đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sỹ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Mức chi: 300.000 đồng/1 lần do Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tặng; 200.000 đồng/1 lần do Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tặng. Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng một năm không quá 2 lần, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏi ốm đau:

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sỹ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mức chi: 1.000.000 đồng/người/năm thăm hỏi ở cấp tỉnh; 500.000 đồng/người/năm thăm hỏi ở cấp huyện.

Trường hợp đặc biệt do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau nhưng không vượt quá 02 lần mức quy định nêu trên.

2) Các nội dung khác như: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh, nguồn kinh phí thực hiện, lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện theo như quy định của Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, UBND, MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/07/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýHuỳnh Minh Đoàn
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực20/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/07/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Đồng Tháp