Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND về Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2011 - 2015 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND Mua sắm trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu quân sự quốc phòng Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 136/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND Mua sắm trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu quân sự quốc phòng Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2010/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 23 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MUA SẮM, SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ BẢO ĐẢM NHIỆM VỤ SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU, CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG TỪ NĂM 2011 – 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 1776/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh về Đề án Nâng cấp trang, thiết bị bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2010- 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Nâng cấp trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2011- 2015, gồm một số nội dung cụ thể sau:

1. Mục tiêu của đề án

Nhằm nâng cao chất lượng, sự đồng bộ và tính cơ động nhanh của phương tiện kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống bạo loạn, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

2. Nhu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị:

a) Mua sắm phương tiện: 12 (Mười hai) xe ô tô các loại, 02 (Hai) thuyền máy;

b) Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện: 10 (Mười) chiếc canô các loại;

c) Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng: 17 (Mười bảy) loại.

3. Dự toán kinh phí: 14.599.960.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trong đó:

a) Năm 2011: 2.443.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng);

b) Năm 2012: 2.950.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng);

c) Năm 2013: 3.002.960.000 đồng (Ba tỷ, không trăm lẻ hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng);

d) Năm 2014: 3.739.000.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu đồng);

e) Năm 2015: 2.465.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp tỉnh phân bổ trong 5 năm (2011- 2015).

5. Phân chia thời gian thực hiện mua sắm, sửa chữa trang thiết bị:

Năm

Nội dung

Chủng loại

ĐVT

Số lượng

2011

Xe tải 05 tấn

HUYNDAI HD 1205T, 2 cầu, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

02

Xe cứu thương

HYUNDAI GRAND STAREX, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Thuyền máy

Động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện

Ca nô các loại

Chiếc

02

TTB, dụng cụ phòng, chống bạo loạn

Máy định vị GPS

Cái

04

Ống nhòm quan sát đếm

Cái

02

Dùi cui cao su + Điện

Cái

15

Súng phóng dây mỏ neo

Khẩu

02

2012

Xe tải 05 tấn

HUYNDAI HD 1205T, 2 cầu, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Xe tải 14 tấn

HYUNDAI HD 250- 14T, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Thuyền máy

Động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện

Ca nô các loại

Chiếc

02

Xe tuyên truyền lưu động

HYUNDAI, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

2013

Xe tải 05 tấn

HUYNDAI HD 1205T, 2 cầu, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Xe tải 14 tấn

HYUNDAI HD 250- 14T, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Xe con tác chiến 7 chỗ

TOYOTA FORTUNER, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Sửa chữa, bảo dưỡng PT

Ca nô các loại

Chiếc

02

TTB phục vụ xây dựng và diễn tập KVPT

Máy phát điện HONDA, 3 pha, 10 KW

Cái

02

2014

Xe con tác chiến 7 chỗ

TOYOTA FORTUNER, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Xe ca

HYUNDAI UNIVERSE LUXURI, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện

Ca nô các loại

Chiếc

02

Trang thiết bị quân y

Máy tạo Ô xy từ không khí, ALIANKHE - Mỹ

Bộ

02

Máy hô hấp nhân tạo, MA-IBENNET - Mỹ

Bộ

01

2015

Xe tải 05 tấn

HUYNDAI HD 1205T, 2 cầu, động cơ ĐIEZEN

Chiếc

01

Trang thiết bị phòng, chống bão lụt, TKCN

Ca nô chống chìm, chống lật

Chiếc

01

Ca nô phao hơi máy đẩy

Chiếc

01

Bộ túi nâng cứu nạn

Bộ

01

Máy cưa tay có động cơ

Chiếc

01

Máy phá bê tông động cơ WACKR BHF30S

Chiếc

01

Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện

Ca nô các loại

Chiếc

02

Trang thiết bị phục vụ công tác thông tin tuyên truyền

Camera, Sony DSR 177

Bộ

01

Máy ảnh kỹ thuật số, Canon EOS 40D LEN 17 - 85 IS

Cái

02

Máy ghi âm kỹ thuật số, Canon EOS 40D LEN 17 - 85 IS

Cái

02

Bộ tăng âm, loa

Bộ

01

Máy chiếu kỹ thuật số + màn hình, phụ kiện

Bộ

01

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; hàng năm, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách để bố trí đủ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị theo Nghị quyết này, bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trình HĐND tỉnh quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND Mua sắm trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu quân sự quốc phòng Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND Mua sắm trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu quân sự quốc phòng Quảng Trị
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu12/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýLê Hữu Phúc
       Ngày ban hành23/07/2010
       Ngày hiệu lực01/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND Mua sắm trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu quân sự quốc phòng Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND Mua sắm trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu quân sự quốc phòng Quảng Trị