Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2010/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 19

(từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)

Căn cứ khoản 4, Điều 17 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ khoản 3, Điều 10 Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 526/TTr-UBND-M ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 419/BC-PC ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố là 108.388 người, bao gồm:

- Khối sở-ban-ngành: 41.280 biên chế

- Khối quận-huyện: 67.108 biên chế

Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, ban hành Quyết định và hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị theo quy định.

Điều 2. Về tổng biên chế hành chính năm 2011 là 12.036 biên chế, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2010
Ngày hiệu lực18/12/2010
Ngày công báo01/01/2011
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu12/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Phương Thảo
       Ngày ban hành08/12/2010
       Ngày hiệu lực18/12/2010
       Ngày công báo01/01/2011
       Số công báoSố 3
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp