Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và các chỉ tiêu ngoài biên chế được ngân sách hỗ trợ năm 2012 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được hỗ trợ đã được thay thế bởi Quyết định 630/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực đến 2013 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được hỗ trợ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BIÊN CHẾ ĐƯỢC NGÂN SÁCH HỖ TRỢ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu ngoài biên chế được ngân sách hỗ trợ năm 2012 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế sự nghiệp của các đơn vị : 26.879 chỉ tiêu, trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo                          : 20.876 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp Y tế                                                : 4.319 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp Văn hoá, thông tin và thể thao           : 652 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp Khoa học                                        : 123 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp khác                                               : 909 chỉ tiêu.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Chỉ tiêu ngoài biên chế được ngân sách hỗ trợ:

- Tổng số giáo viên ở các trường mầm non được hưởng trợ cấp và đóng BHXH là 5.268 chỉ tiêu;

- Tổng số cán bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn là 1.593 chỉ tiêu;

- Các định xuất hỗ trợ hội đặc thù để cấp kinh phí hoạt động, tổng số 147 chỉ tiêu (trong đó, cấp tỉnh 74 chỉ tiêu, cấp huyện 73 chỉ tiêu);

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XV kỳ họp thứ 2 thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực30/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được hỗ trợ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành20/07/2011
        Ngày hiệu lực30/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được hỗ trợ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được hỗ trợ