Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn bản khó khăn Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỐI VỚI 36 THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHẤT TỈNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 - 2021, như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất.

(Có danh sách các thôn, bản kèm theo)

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông (ngầm, đường tránh lũ, khắc phục sạt lở, trơn trượt), công trình thủy lợi (hồ, đập).

3. Kinh phí hỗ trợ: 54 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Định mức phân bổ: 18 tỷ đồng/năm.

Mức hỗ trợ: 1,5 tỷ đồng/thôn, bản.

4. Các thôn, bản thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết này khi xây dựng đường giao thông nông thôn được hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 07/2017/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định chính sách hỗ trợ cứng hoá đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

DANH SÁCH

36 THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHẤT TỈNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2019-2021
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)

TT

Thôn, bản

Huyện

1

Bản Mùng

Xã Dương Hưu

Huyện Sơn Động

2

Thôn Đồng Làng

3

Thôn Đồng Mương

Xã Phúc Thắng

4

Thôn Rèm

Xã Giáo Liêm

5

Thôn Rộc

Nẩy Xã Cẩm Đàn

6

Thôn Biểng

Xã An Lạc

7

Thôn Thác

8

Thôn Luông

Xã Vĩnh Khương

9

Thôn Thanh Chung

Xã Tuấn Mậu

10

Thôn Nam Bồng

Xã Bồng Am

11

Thôn Dần 3

Xã Hữu Sản

12

Thôn Đồng Tàn

Xã An Bá

13

Thôn Gà

Xã Thanh Luận

14

Thôn Đồng Bang

Xã Chiên Sơn

15

Thôn Rãng Ngoài

Xã Sa Lý

Huyện Lục Ngạn

16

Thôn Khuân Tỏ

Xã Tân Sơn

17

Thôn Khuôn Kén

18

Thôn Đồng Mậm

Xã Sơn Hải

19

Thôn Cổ Vài

20

Thôn Chả

Xã Phong Vân

21

Thôn Chằm Khon

Xã Cấm Sơn

22

Thôn Ruồng

Xã Đèo Gia

23

Thôn Hòa Trong

Xã Tân Lập

24

Thôn Khuôm

Xã Phú Nhuận

25

Thôn Đồng Vành 2

Xã Lục Sơn

Huyện Lục Nam

26

Thôn Suối Mản

Xã Bình Sơn

27

Thôn Đá Húc

28

Thôn Khe Sâu

Xã Trường Sơn

29

Bản Vua Bà

30

Thôn Đồng Mận

Xã Vô Tranh

31

Thôn Bắc Máng

32

Thôn Đồng Cờ

Xã Tiến Thắng

Huyện Yên Thế

33

Thôn Trại Mới

Xã Đồng Hưu

34

Bản Nà Táng

Xã Canh Nậu

35

Bản Trại Mía

Xã Đồng Vương

36

Bản Đồng An

Xã Đồng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn bản khó khăn Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn bản khó khăn Bắc Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành11/07/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn bản khó khăn Bắc Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn bản khó khăn Bắc Giang

         • 11/07/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực