Nghị quyết 120/NQ-HĐND

Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 120/NQ-HĐND 2019 công tác thu hút đầu tư huyện Mộc Châu huyện Vân Hồ Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/NQ-ND

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU, HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính Phủ về đầu tư theo hình thức đi tác công tư; Nghị định s 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Nhà ở; Nghị định s 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP , ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Đầu tư công; Quyết định 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định s 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quyết định s 579/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đi tác công tư;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s 202/TTr-UBND ngày 05/6/2019; Báo cáo thẩm tra s 952/BC-KTNS ngày 10/6/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; rà soát chỉnh sửa, bổ sung, hoặc bãi bỏ các nội dung về cơ chế, chính sách đã ban hành liên quan đến thực hiện nghị quyết; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành mới cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết theo qui định.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và thay thế Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính ph
;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng; Tài chính, Nội vụ; Tư pháp;
- Ban Thường vụ T
nh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huy
ện ủy, Thành y, HĐND, UBND; UBMTTQ các huyện, thành ph;
- VP: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ LS tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, (Dũng 120b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

BIỂU

CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU, HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA
(kèm theo Nghị quyết s 120/NQ-HĐND ngày 12/6/2019 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Tên khu quy hoạch

Địa điểm

Mục tiêu

Dự kiến quy mô (ha)

I. Các khu quy hoạch dự kiến tạo vốn nhà nước bằng quỹ đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư

1

Khu dân cư mới tiếp giáp nút giao đầu tuyến cao tốc

Tiểu khu 67, 68, 89 Thị trấn Nông Trường; Bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở mới đầy đủ các tiện ích đô thị; phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại; bảo tồn cảnh quan đồi chè.

186

2

Khu dự trữ phát triển

Bản Tám Ba, bản Xồm Lồm, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành, phát triển mở rộng đô thị du lịch bao gồm: khu ở mới, khu dịch vụ thương mại, khu vui chơi giải trí, thể thao, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng.

330

3

Khu trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu

Thuộc địa phận Tiểu khu Tin Tiến, Tiu khu Chiềng Đi, Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu hỗn hợp đa chức năng bao gồm: khu ở, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

112

4

Khu ở Suối Hoa, tiểu khu Sao Đỏ 1, Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở sinh thái gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch.

98

5

Khu dân cư lân cận liên kết 03 trung tâm du lịch trọng điểm

Thuộc địa phận Tiu khu Hoa Ban, Tiểu khu Thảo Nguyên, Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở mới đầy đủ các tiện ích đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại gắn với khu dân cư hiện hữu.

65,5

II. Khu quy hoạch thực hiện thu hút đầu tư

 

 

1

Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu

Thuộc tiểu khu 77, Tiểu khu nhà nghỉ thị trấn nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở sinh thái mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch.

98

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu120/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 120/NQ-HĐND 2019 công tác thu hút đầu tư huyện Mộc Châu huyện Vân Hồ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 120/NQ-HĐND 2019 công tác thu hút đầu tư huyện Mộc Châu huyện Vân Hồ Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu120/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành12/06/2019
       Ngày hiệu lực12/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 120/NQ-HĐND 2019 công tác thu hút đầu tư huyện Mộc Châu huyện Vân Hồ Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 120/NQ-HĐND 2019 công tác thu hút đầu tư huyện Mộc Châu huyện Vân Hồ Sơn La

           • 12/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực