Nghị quyết 70/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Nghị quyết 70/NQ-HĐND 2017 công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 120/NQ-HĐND 2019 công tác thu hút đầu tư huyện Mộc Châu huyện Vân Hồ Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/06/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/NQ-HĐND 2017 công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU, HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật đầu tư công năm 2014; Luật đầu tư năm 2014; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đi tác công - tư (PPP); Nghị định số 136/2015/NĐ-CP , ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao; Quyết định 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia. Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 693/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 417/BC-KTNS ngày 30/11/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

1.1- Tổ chức rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung các khu quy hoạch trình cp có thm quyn phê duyệt.

1.2- Tổ chức triển khai đầu tư hoặc thực hiện thu hút đầu tư các khu quy hoạch khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đo
àn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS
.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

DANH SÁCH

CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU, VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)

TT

Tên các khu

Địa điểm

Mc tiêu đầu tư

Dự kiến quy mô (ha)

1

Khu sản xuất, chăn nuôi tập trung Pa Chè, bản Pa Chè 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Hình thành khu sản xuất nông nghiệp tập trung

30

2

Khu sản xuất, chăn nuôi tập trung Tiểu khu 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu sản xuất nông nghiệp tập trung

80

3

Khu ở Suối Hoa, tiểu khu Sao Đỏ 1, Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch

98

4

Khu ở tại Tiểu khu 77, Tiểu khu nhà nghỉ thị trấn nông trường Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La

Hình thành khu sinh thái mới gắn vi phát triển đô thị và phát triển du lịch

86

5

Khu ở trong khu đồi chè thuộc tiểu khu Chè Đen 1, Chè Đen 2, tiểu khu 66, tiểu khu Tiên Tiến, thị trn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở sinh thái mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch

275

6

Khu ở trong khu trung tâm du lịch Quc gia Mộc Châu tại tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch

465

7

Khu ở trong khu quần th sân Gofl tại xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch

340

8

Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu du lịch nghdưỡng và vui chơi giải trí cao cấp

46

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/NQ-HĐND 2017 công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 70/NQ-HĐND 2017 công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu70/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 70/NQ-HĐND 2017 công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/NQ-HĐND 2017 công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sơn La