Nghị quyết 121/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 121/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 121/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 04/03/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 121/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2009/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 17 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh Lâm Đồng, khóa VII, kỳ họp thứ 13 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009;

Sau khi xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2009; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 14 nhất trí tán thành Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội năm 2009; đồng thời tập trung chỉ đạo các lĩnh vực trọng yếu sau:

Tập trung chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2009; có biện pháp hợp lý để chống thất thu thuế và nợ đọng thuế, tăng cường quản lý điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm. Tập trung chỉ đạo chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Tổ chức tốt công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại: tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn như: Dự án thuỷ điện, tổ hợp bauxit, khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội... Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

Về xây dựng cơ bản: Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt quan tâm việc thi công các công trình và tổ chức nghiệm thu các hạng mục để giải ngân đạt kế hoạch vốn của năm 2009, đặc biệt chú trọng các chương trình mục tiêu theo đúng tiến độ.

Về thu hút đầu tư: tiếp tục rà soát các dự án đầu tư, có biện pháp kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết thu hồi đối với các dự án không triển khai hoặc chiếm giữ dự án để sang nhượng.

Tổ chức triển khai tốt Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai công tác xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, thể dục thể thao. Chú trọng công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 và các loại dịch bệnh khác. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới 2009 - 2010.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức lễ hội Festival Hoa Đà Lạt vào đầu năm 2010.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015; chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ IX.

Tăng cường công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, nhất là tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giảm dần và tiến tới chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài trong thời gian tới. Thường xuyên chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tổ chức sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm để đánh giá cụ thể kết quả thi đua, từ đó có giải pháp tổ chức tốt công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2009, gắn với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân, nhằm tạo động lực thúc đẩy các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2009.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng các giải pháp cụ thể để tổ chức chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá VII kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009./-

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu121/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 121/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 121/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu121/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành17/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 121/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 121/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng