Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia đối với nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khoáng sản Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2014/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA ĐỐI VỚI KHOẢN THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6396/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia đối với nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia đối với nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Phân cấp nguồn thu: Nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản là khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh; giữa ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện.

2. Tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách đối với nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, như sau:

a) Đối với Giấy phép do Trung ương cấp: Ngân sách Trung ương hưởng 70%, ngân sách cấp tỉnh hưởng 30%.

b) Đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách cấp huyện hưởng 30%.

3. Thời gian thực hiện: Việc quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia đối với nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thực hiện kể từ ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá VIII Kỳ họp thứ 12 biểu quyết thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu122/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khoáng sản Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khoáng sản Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu122/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khoáng sản Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khoáng sản Lâm Đồng

            • 10/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực