Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND phí sử dụng cảng cá tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết phí đối với các dịch vụ nhà nước định giá Kiên Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND phí sử dụng cảng cá tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2015/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân có hàng hóa, phương tiện sử dụng tại cảng cá.

3. Mức thu

Thực hiện theo Biểu mức thu phí sử dụng cảng cá đính kèm Nghị quyết này.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Cơ quan thu phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải chi phí cho việc thu phí, phần còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách.

b) Tổ chức, cơ quan hoặc đơn vị được ủy quyền thu phí phải niêm yết và công khai mức thu áp dụng thống nhất tại quầy thu ngân nơi trực tiếp thu phí.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua và thay thế Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Lưu Thị Ngọc Sương

 

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với tàu, thuyền đánh cá cập cảng

Đồng/01 lần vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ)

 

 

- Công suất dưới 20CV

 

8.000

 

- Công suất từ 20CV đến 50CV

 

15.000

 

- Công suất trên 50CV đến 90CV

 

30.000

 

- Công suất trên 90CV đến 200CV

 

50.000

 

- Công suất trên 200CV

 

80.000

2

Đối với tàu, thuyền vận tải cập cảng

Đồng/01 lần vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ)

 

 

- Có trọng tải dưới 05 tấn

 

15.000

 

- Có trọng tải từ 05 tấn đến 10 tấn

 

30.000

 

- Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn

 

80.000

 

- Có trọng tải trên 100 tấn

 

130.000

3

Đối với phương tiện vận tải ra vào cảng

Đồng/01 lần vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ)

 

 

- Xe máy, xe xích lô, xe ba gác chở hàng

 

2.000

 

- Phương tiện vận tải có trọng tải dưới 01 tấn

 

10.000

 

- Phương tiện vận tải có trọng tải từ 01 tấn đến 2,5 tấn

 

15.000

 

- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 2,5 tấn đến 05 tấn

 

25.000

 

- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 05 tấn đến 10 tấn

 

30.000

 

- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 10 tấn

 

40.000

4

Đối với hàng hóa qua cảng

 

 

 

- Hàng thủy, hải sản, động vật tươi sống

Đồng/tấn

20.000

 

- Hàng hóa là Container

Đồng/container

70.000

 

- Hàng hóa khác

Đồng/tấn

8.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND phí sử dụng cảng cá tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND phí sử dụng cảng cá tỉnh Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu125/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýLưu Thị Ngọc Sương
       Ngày ban hành15/07/2015
       Ngày hiệu lực25/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND phí sử dụng cảng cá tỉnh Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND phí sử dụng cảng cá tỉnh Kiên Giang