Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND bổ sung Điều 1 Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với học sinh ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND bổ sung 32/2010/NQ-HĐND mức thu học phí công lập 2010 đến 2015 Đắk Lắk đã được thay thế bởi Nghị quyết 188/2016/NQ-HĐND mức học phí học sinh cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND bổ sung 32/2010/NQ-HĐND mức thu học phí công lập 2010 đến 2015 Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2014/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh quy định về mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 07/7/2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trừ các đối tượng được miễn giảm theo quy định của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP) như sau:

1. Khoản 1, Điều 1 được bổ sung như sau:

"- Đối với cơ sở giáo dục thuộc Khu vực III: 20.000 đ/học sinh/tháng”

2. Khoản 2, Điều 1 được bổ sung như sau:

"- Đối với cơ sở giáo dục thuộc Khu vực III: 15.000 đồng/học sinh /tháng”

3. Khoản 3, Điều 1 được bổ sung như sau:

"- Đối với cơ sở giáo dục thuộc Khu vực III: 10.000 đồng/học sinh/tháng”

4. Khoản 4, Điều 1 được bổ sung như sau:

"- Đối với cơ sở giáo dục thuộc Khu vực III: 10.000 đồng/học sinh /tháng”

5. Khoản 5, Điều 1 được bổ sung như sau:

"- Đối với cơ sở giáo dục thuộc Khu vực III: 10.000 đồng/học sinh/tháng”

6. Khoản 6, Điều 1 được bổ sung như sau:

"- Đối với cơ sở giáo dục thuộc Khu vực III: 20.000 đồng/học sinh/tháng”

7. Khoản 7, Điều 1 được bổ sung như sau:

"- Đối với cơ sở giáo dục thuộc Khu vực III: 15.000 đồng/học sinh/tháng”

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Đắk Lắk;
- Công báo; Website tỉnh;
- Lưu: VT, P.Ct HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu128/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND bổ sung 32/2010/NQ-HĐND mức thu học phí công lập 2010 đến 2015 Đắk Lắk


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND bổ sung 32/2010/NQ-HĐND mức thu học phí công lập 2010 đến 2015 Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu128/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýNiê Thuật
       Ngày ban hành18/07/2014
       Ngày hiệu lực28/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND bổ sung 32/2010/NQ-HĐND mức thu học phí công lập 2010 đến 2015 Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 128/2014/NQ-HĐND bổ sung 32/2010/NQ-HĐND mức thu học phí công lập 2010 đến 2015 Đắk Lắk