Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 744/QĐ-UBND 2015 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 129/2008/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

 VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2009;
Sau khi xem xét Báo cáo số: 138/BC-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh Lai Châu, về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách Địa phương năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 (có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:

1. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 170.000 triệu đồng Trong đó, ngân sách địa phương được hưởng 163.000 triệu đồng.

2. Tổng chi Ngân sách Địa phương: 2.115.190 triệu đồng .

a . Chi cân đối NSĐP: 1.343.762 triệu đồng

- Chi Đầu tư phát triển: 196.424 triệu đồng

- Chi Thường xuyên: 1.098.770 triệu đồng

- Dự phòng Ngân sách: 47.568 triệu đồng

- Chi Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

b. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 269.185 triệu đồng

c. Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác: 502.243 triệu đồng

Trong đó: Chi Đầu tư bằng vốn nước ngoài: 26.600 triệu đồng

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2009 đã được phân bổ tại Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với các Sở, Ban ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị phải thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương, các khoản có tính chất lương và các khoản trích theo lương) của dự toán giao năm 2009 để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2009.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, Khoá XII, Kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu129/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu129/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành05/12/2008
        Ngày hiệu lực15/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009