Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;
Sau khi xem xét, thảo luận Báo cáo về ước thực hiện ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, gồm:

- Thu ngân sách nhà nước năm 2007 trên địa bàn huyện ước 118.818 triệu đồng, đạt 402% so với dự toán (118.818/29.510).

Thu ngân sách huyện năm 2007 là 232.954 triệu đồng, đạt 102% so với dự toán.

- Chi ngân sách huyện năm 2007 ước 230.883 triệu đồng, đạt 105% so với dự toán (tăng 11.434 triệu đồng).

- Kinh phí dự phòng còn lại là 2.071 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, gồm:

- Thu ngân sách nhà nước năm 2008: 46.430 triệu đồng, tăng 157% so với dự toán thành phố giao năm 2007 (46.430/29.510), bằng 40% so với ước thực hiện năm 2007 (46.430/118.818).

- Thu ngân sách địa phương: cân đối thu ngân sách huyện và xã, thị trấn là 146.085 triệu đồng.

- Thu ngân sách huyện: 143.360 triệu đồng; trong đó:

- Thu điều tiết ngân sách huyện: 5.484 triệu đồng.

- Thu trợ cấp chi thường xuyên từ ngân sách thành phố: 137.876 triệu đồng.

- Chi ngân sách huyện năm 2008: 140.534 triệu đồng, bằng 60% so với ước thực hiện năm 2007, trong đó:

- Chi thường xuyên: 127.632 triệu đồng.

- Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn: 12.902 triệu đồng.

- Cân đối dự phòng ngân sách: 2.826 triệu đồng (chiếm 2% tổng chi).

Điều 3. Một số biện pháp quản lý điều hành ngân sách năm 2008

- Tiếp tục tăng cường công tác thu thuế trên địa bàn, thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định của pháp luật;

- Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sử dụng kinh phí, đảm bảo thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, chi đúng chế độ, đúng dự toán, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm;

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra thu - chi ngân sách ở các xã, thị trấn và các đơn vị để tăng cường quản lý, điều hành ngân sách. Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực đội ngũ kế toán nhất là ở các xã, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, công khai tài chính theo quy định;

- Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các ngành, các cấp hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2008. Tăng cường vận động tuyên truyền các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân sản xuất - kinh doanh làm tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 13, phiên họp ngày 20 tháng 12 năm 2007 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực02/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực02/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008