Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng 10 cầu trên tuyến đường tỉnh 883, huyện Bình Đại theo Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND vốn xây dựng cầu huyện Bình Đại Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 513/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND vốn xây dựng cầu huyện Bình Đại Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG 10 (MƯỜI) CẦU TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH 883, HUYỆN BÌNH ĐẠI THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

Thực hiện Công văn số 39/TTg-KTN ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khởi công đầu tư xây dựng 10 cầu trên tuyến đường ĐT883, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

Qua xem xét Tờ trình số 2847/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư 10 (mười) cầu trên đường tỉnh 883;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện dự án 10 (mười) cầu trên tuyến đường tỉnh 883, huyện Bình Đại theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (bố trí cho dự án 10 (mười) cầu trên tuyến đường tỉnh 883) và các nguồn vốn hợp pháp khác, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND vốn xây dựng cầu huyện Bình Đại Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND vốn xây dựng cầu huyện Bình Đại Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành10/07/2012
        Ngày hiệu lực20/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND vốn xây dựng cầu huyện Bình Đại Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND vốn xây dựng cầu huyện Bình Đại Bến Tre