Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND sửa đổi tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi định mức phân bổ dự toán Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2016/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA NGUỒN THU TỪ TIỀN CHO THUÊ ĐẤT TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2555/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại Khoản 2 Điều 1 và Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã áp dụng từ đầu năm 2011-2015 kèm theo Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 (được tiếp tục thực hiện trong năm ngân sách 2016 theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND) như sau:

Tiền cho thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn được ký kết với doanh nghiệp trong nước, ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%; đối với tiền cho thuê đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố thì ngân sách huyện, thành phố hưởng 100%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đối với tiền cho thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn được ký kết với doanh nghiệp trong nước; tiền cho thuê đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố phát sinh nộp vào ngân sách từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 (nếu có) đến khi Nghị quyết này có hiệu lực, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mức điều tiết giữa các cấp cho phù hợp nhằm đảm bảo nguồn lực để các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong phạm vi quản lý.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Khóa IX, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2016
Ngày hiệu lực13/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu13/2016/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýVõ Thành Hạo
     Ngày ban hành03/08/2016
     Ngày hiệu lực13/08/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre