Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND16

Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND16 hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND16 hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2009/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

V/V HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010; Quyết định số 250/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 253/2003/QĐ-TTg;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Đề án “V/v hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình “V/v đề nghị thông qua Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” với nội dung sau:

I. Đối tượng và nguồn kinh phí hỗ trợ:

1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp) trực thuộc UBND tỉnh thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, có trụ sở chính đặt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xây dựng và phát triển thương hiệu.

2. Các đơn vị chủ trì thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng và phát triển thương hiệu bao gồm: Các cơ quan có chức năng xúc tiến thương mại, tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu thuộc các sở, ban, ngành; Hiệp hội ngành hàng; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh; Liên minh các Hợp tác xã.

3. Kinh phí thực hiện chương trình do ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần thông qua đơn vị chủ trì chương trình (bố trí vào nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị chủ trì chương trình)

II. Mục tiêu hỗ trợ:

1. Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trên địa bàn về xây dựng và phát triển thương hiệu để các doanh nghiệp chủ động xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu.

2. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước theo thứ tự ưu tiên về sản phẩm và nhóm ngành hàng cụ thể như sau:

-  Sản phẩm:

+ Sản phẩm chế biến nông sản, thuỷ sản.

+ Sản phẩm xuất khẩu.

+ Sản phẩm làng nghề của địa phương (đồ gỗ mỹ nghệ, đồng mỹ nghệ, rượu, mây tre đan....).

+ Sản phẩm khác.

- Nhóm ngành hàng chủ yếu:

+ Nông sản.

+ Thuỷ sản.

+ Thực phẩm và đồ uống.

+ Thức ăn cho động vật.

+ Hàng thủ công mỹ nghệ.

+ Vật liệu xây dựng và kim khí, cơ khí.

+ Giấy và các sản phẩm từ giấy.

+ Dệt may và da giày.

+ Hoa, cây cảnh.

+ Tư vấn.

+ Các ngành khác.

III. Nội dung hỗ trợ:

1. Xây dựng và phát hành một số ấn phẩm về xây dựng và phát triển thương hiệu (cẩm nang, hỏi đáp ....).

2. Xây dựng “Kỷ yếu doanh nghiệp Bắc Ninh” để quảng bá thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp.

3. Tuyên truyền, đào tạo về xây dựng và phát triển thương hiệu.

- Tuyên truyền quảng bá thương hiệu các sản phẩm và doanh nghiệp điển hình trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh, Trung ương, trên các website địa phương (www.bacninhtrade.com.vn, www.bacninh.gov.vn) và website thương mại điện tử khác.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và phát triển thương hiệu.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng và phát triển thương hiệu.

4. Tư vấn thiết kế, tra cứu và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại thị trường trong và ngoài nước.

5. Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu.

IV. Mức hỗ trợ:

1. Hỗ trợ 100% chi phí cho các nội dung quy định tại các khoản 1,2,3 mục III trên.

2. Hỗ trợ 70% chi phí cho nội dung quy định tại khoản 4 mục III trên nhưng mức hỗ trợ không quá:

- 5.000.000 đồng/nhãn hiệu đối với nội dung quy định tại khoản 4 mục III tại thị trường trong nước và hỗ trợ tối đa 3 nhãn hiệu hàng hoá/doanh nghiệp.

- 10.000.000 đồng/nhãn hiệu đối với nội dung quy định tại khoản 4 mục III tại thị trường  nước ngoài, hỗ trợ tối đa 2 nhãn hiệu hàng hoá/doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ 70% chi phí cho nội dung quy định tại khoản 5 mục III.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ cuối năm.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/5/2009.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/2009/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu134/2009/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2009
Ngày hiệu lực01/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/2009/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND16 hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND16 hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu134/2009/NQ-HĐND16
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Công Ngọ
       Ngày ban hành23/04/2009
       Ngày hiệu lực01/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND16 hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND16 hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh