Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2017/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LẠI SAU 05 NĂM; LÀNG, KHU PHỐ (TỔ DÂN PHỐ) VĂN HÓA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU VÀ LÀNG, KHU PHỐ (TỔ DÂN PHỐ) VĂN HÓA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LẠI SAU 03 NĂM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa công nhận lần đầu và công nhận lại sau 03 năm; Báo cáo thẩm tra số 488/BC-VHXH ngày 04/12/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ 1,8 lần mức lương cơ sở đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm;

b) Hỗ trợ 5,4 lần mức lương cơ sở đối với làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu;

c) Hỗ trợ 3,9 lần mức lương cơ sở đối với làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm.

2. Thời điểm thực hiện

Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm của năm 2017 (sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và từ năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017. Bãi bỏ Khoản 3, Mục I, Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, Kỳ họp thứ Năm, thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu134/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa Hưng Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu134/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýĐỗ Xuân Tuyên
       Ngày ban hành08/12/2017
       Ngày hiệu lực18/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa Hưng Yên

           • 08/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực