Nghị quyết 136/NQ-HĐND

Nghị quyết 136/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ 30/2011/NQ-HĐND hỗ trợ bằng đất Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ BẰNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Trên cơ sở Tờ trình số: 66 /TTr- UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do nội dung không còn phù hợp với Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Những tồn tại về việc hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, thời điểm từ 01/01/2009 đến hết ngày 30/6/2014 được giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/7/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c);
- VPQH, VPCP, Bộ TN và MT;
- TT TU, HĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT, Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu136/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực18/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ 30/2011/NQ-HĐND hỗ trợ bằng đất Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ 30/2011/NQ-HĐND hỗ trợ bằng đất Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu136/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành18/07/2014
       Ngày hiệu lực18/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ 30/2011/NQ-HĐND hỗ trợ bằng đất Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ 30/2011/NQ-HĐND hỗ trợ bằng đất Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Vĩnh Phúc

           • 18/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực