Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND về hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết số 30/2011/NQ- HĐND hỗ trợ bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp đã được thay thế bởi Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ 30/2011/NQ-HĐND hỗ trợ bằng đất Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 30/2011/NQ- HĐND hỗ trợ bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2011/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ BẰNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26-11-2003;

Trên cơ sở Tờ trình số: 166/TTr-UBND ngày 07-12-2011 của UBND tỉnh về việc đề xuất cơ chế hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh có đất nông nghiệp bị thu hồi trong giai đoạn từ 01-01-2009 đến hết năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ bằng đất cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ ngày 01-01-2009 đến 31-12-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể ở địa phương quy định chi tiết về mức hỗ trợ và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14-12-2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2011
Ngày hiệu lực24/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 30/2011/NQ- HĐND hỗ trợ bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 30/2011/NQ- HĐND hỗ trợ bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành19/12/2011
        Ngày hiệu lực24/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 30/2011/NQ- HĐND hỗ trợ bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 30/2011/NQ- HĐND hỗ trợ bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp