Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 5800/QĐ-UBND 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN GÒ V
P
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2007/NQ-

Gò Vấp, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẬN GÒ VẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ điểm q, khoản 1, điều 32 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ điểm b, khoản 1, chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của thủ tướng chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Xét tờ trình của UBND quận Gò Vấp về việc Lập Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp tại tờ trình số: 124 TTr-UBND ngày 13/12/2007 và các góp ý của quý vị đại biểu;

Kỳ họp lần thứ 9 HĐND quận Gò Vấp khóa IX ngày 18/12/2007

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thành lập Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp theo đề xuất của UBND quận để Vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn thu để xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Điều 2: Hội Đồng Nhân Dân quận giao Ủy Ban Nhân Dân quận ra quyết định, ban hành quy chế hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện, vận động, quản lý sử dụng đạt hiệu quả Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp..

Nghị quyết này đã được HĐND quận Gò Vấp khóa IX thông qua tại kỳ họp HĐND quận Gò Vấp lần thứ 9 ngày 18/12/2007./.

 


Nơi nhận:
- TT/HĐND TP;
- UBND TP;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND TP;
- TT/Quận ủy-HĐND-UBND quận;
- Các Ban Đảng Quận ủy;
- UBMTTQ quận;
- Các Ban ngành, đoàn thể đơn vị sự nghiệp của quận;
- 2 ban HĐND;
- Đại biểu HĐND quận;
- TT/HĐND-UBND-UBMTTQ 16 phường;
- VP.HĐND-UBND quận;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2007/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2007/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Kim Hiếu
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp Hồ Chí Minh