Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Bình Định ban hành

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Bình Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND mức chi bảo đảm cải cách hành chính Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp như sau:

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn được hưởng mức phụ cấp 200.000 đồng/người/tháng (mức phụ cấp này không tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và được trả cùng với lương hàng tháng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Cán bộ, công chức được hưởng mức phụ cấp này thuộc cấp nào quản lý thì do ngân sách cấp đó chi trả.

Điều 2. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và công văn số 5341/BTC-HCSN ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Bình Định