Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2010 Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 rà soát hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2010 Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2008/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2010 TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Quyết định số 147/2000/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

Xét Tờ trình số: 3631/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Kế hoạch về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 tỉnh Trà Vinh với những mục tiêu và giải pháp sau :

1. Mục tiêu chung

a) Tập trung mọi nỗ lực thực hiện mục tiêu mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ có một hoặc hai con, nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý;

b) Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng việc thử nghiệm và nhân rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển bền vững của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010

a) Mức giảm tỷ lệ sinh bình quân là 0,03%/năm;

b) Tỷ lệ phát triển dân số khoảng 1,13 %;

c) Quy mô dân số dưới 1.100.000 người;

d) Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 67,4 %;

đ) Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn dưới 2%;

e) Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn <15%;

g) Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 0,25%;

h) Giảm tỷ suất tử vong mẹ liên quan đến thai sản còn 70/100.000 trẻ sinh ra sống.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

Tiếp tục tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong bộ máy chính quyền và cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện theo đúng nội dung các giải pháp, các chương trình hành động trong Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 theo Quyết định số 147/2000/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2001 - 2010 theo Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn và UBND các huyện - thị xã tổ chức triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết này đến tận cơ sở. Nghiêm túc kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời gian qua ở ngành, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch, nội dung các giải pháp và mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành và từng địa phương. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; đưa các chỉ tiêu về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, xét thi đua khen thưởng của từng cá nhân, tập thể, xét công nhận danh hiệu gia đình, ấp khóm, xã phường, thị trấn văn hoá, cơ quan văn minh và các danh hiệu thi đua khác, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình; đồng thời phải kiểm điểm, tùy mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đạt mục tiêu yêu cầu đã xác định. Hàng năm phân bổ ngân sách đảm bảo chi theo yêu cầu công việc; báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp. Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09/12/2008 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2010 Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2010 Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2010 Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2010 Trà Vinh