Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT          

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét Tờ trình số 3345/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn; báo cáo thẩm tra số 405/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3345/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn, cụ thể: Đối với người có trình độ Cao đẳng hưởng hệ số 2,10; trình độ Đại học hưởng hệ số 2,34; trình độ trên đại học hưởng hệ số 2,67 (bậc 2 ngạch chuyên viên).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2010 về bố trí chức danh, số lượng, và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2013
Ngày hiệu lực01/07/2013
Ngày công báo15/08/2013
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
       Ngày ban hành13/07/2013
       Ngày hiệu lực01/07/2013
       Ngày công báo15/08/2013
       Số công báoSố 34
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã Hồ Chí Minh

           • 13/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực