Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND về bố trí chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND bố trí chức danh, số lượng chế độ chính sách đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND bố trí chức danh, số lượng chế độ chính sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/2010/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỐ TRÍ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét Tờ trình số 3000/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Báo cáo thẩm tra số 193/BC-PC ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3000/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2010
Ngày hiệu lực17/07/2010
Ngày công báo01/08/2010
Số công báoSố 69
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND bố trí chức danh, số lượng chế độ chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND bố trí chức danh, số lượng chế độ chính sách
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành07/07/2010
        Ngày hiệu lực17/07/2010
        Ngày công báo01/08/2010
        Số công báoSố 69
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND bố trí chức danh, số lượng chế độ chính sách

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND bố trí chức danh, số lượng chế độ chính sách