Quyết định 5068/QĐ-UBND

Quyết định 5068/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (trong kỳ hệ thống hóa 31 tháng 12 năm 2013)

Nội dung toàn văn Quyết định 5068/QĐ-UBND 2014 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5068/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH (TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 31 THÁNG 12 NĂM 2013)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5503/TTr-STP ngày 06 tháng 10 năm 2014 về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trong kỳ hệ thống hóa 31 tháng 12 năm 2013, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa: 879 văn bản;

2. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần: 125 văn bản, gồm:

a) Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 58 văn bản;

b) Văn bản hết hiệu lực một phần: 67 văn bản;

3. Danh mục văn bản còn hiệu lực: 821 văn bản;

4. Danh mục văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới: 357 văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐNĐ TP;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Văn phòng TCD TP (để niêm yết);
- Báo SGGP (để đưa tin); CiTy Web;
- VPUB: Các PVP;
-
Các Phòng Chuyên viên; TTCB; Tin học;
- Lưu: VT, (PCNC/TNh) Ih.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5068/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5068/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2014
Ngày hiệu lực15/10/2014
Ngày công báo15/11/2014
Số công báoTừ số 61 đến số 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5068/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5068/QĐ-UBND 2014 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 5068/QĐ-UBND 2014 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm Hồ Chí Minh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu5068/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
      Người kýLê Hoàng Quân
      Ngày ban hành15/10/2014
      Ngày hiệu lực15/10/2014
      Ngày công báo15/11/2014
      Số công báoTừ số 61 đến số 62
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5068/QĐ-UBND 2014 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5068/QĐ-UBND 2014 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm Hồ Chí Minh