Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2011 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bảng giá đất đã được thay thế bởi Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2013 và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bảng giá đất


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2010/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

(Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12, ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét Tờ trình số 6131/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 433/BCTT-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 6131/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động giám sát, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP: CPVP;
- VP Ủy ban nhân dân thành phố: CPVP; các phòng CV;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (Ban KT&NS; P.CTHĐ).

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2010
Ngày hiệu lực18/12/2010
Ngày công báo01/01/2011
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bảng giá đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bảng giá đất
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Phương Thảo
       Ngày ban hành08/12/2010
       Ngày hiệu lực18/12/2010
       Ngày công báo01/01/2011
       Số công báoSố 3
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bảng giá đất

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bảng giá đất