Quyết định 62/2006/QĐ-UBND

Quyết định 62/2006/QĐ-UBND về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 62/2006/QĐ-UBND tổ chức thu, nộp phí giao thông 1 chiều qua cầu Bình Triệu 2 đã được thay thế bởi Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2013 phí sử dụng cầu đường Bình Triệu 2 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2006/QĐ-UBND tổ chức thu, nộp phí giao thông 1 chiều qua cầu Bình Triệu 2


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC THU, NỘP PHÍ GIAO THÔNG MỘT CHIỀU QUA CẦU BÌNH TRIỆU 2

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phớ sử dụng đường bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ lần thứ 14 khóa VI từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 01 năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Cụng chớnh (Công văn
số 23/SGTCC-PC ngày 13 tháng 4 năm 2006);

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Nay quy định về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 với những nội dung chính sau đây :

1. Đối tượng và mức thu phí :

Thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3

năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định

số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07

tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng phí sử dụng đường bộ). Cụ thể như sau :

 

Số

thứ tự

Loại phương tiện

Chịu phí cầu, đường bộ

Mệnh giá

Vé lượt

(đồng/vé/lượt)

Vé tháng

(đồng/vé/tháng)

Vé quý

(đồng/vé/quý)

1

2

3

4

5

6

 

Xe lam 03 bánh; xe taxi không quá 08 chỗ ngồi

 

Xe dưới 12 chỗ ngồi; xe tải có tải trọng dưới 02 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng

Xe từ 12 đến 30 chỗ ngồi; xe tải có tải trọng từ 02 đến dưới 04 tấn

Xe từ 31 chỗ ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

Xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20feet

Xe tải cú tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40feet

5.000

10.000

15.000

20.000

30.000

50.000

105.000

210.000

315.000

420.000

630.000

1.050.000

285.000

560.000

850.000

1.130.000

1.700.000

2.830.000

2. Tên trạm thu phí :

Trạm thu phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2.

3. Địa điểm thu :

Tại Km 4+898,56 Quốc lộ 13, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Cơ quan tổ chức thu phí :

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đơn vị trực tiếp thu là Công ty Đầu tư kinh doanh công trình giao thông 565.

5. Các đối tượng được miễn thu phí :

Thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ). Cụ thể miễn thu phí đối với các trường hợp sau :

a) Xe cứu thương, bao gồm cả các loại xe khác chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu.

b) Xe cứu hỏa.

c) Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa.

d) Xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão.

e) Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân.

Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng còn bao gồm các phương tiện cơ giới đường bộ mang biển số nền màu đỏ, chữ và số màu trằng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dùng cho quốc phòng (không phải là xe vận tải thùng rỗng) như công trình xa, cẩu nâng, xi-téc, tổ máy phát điện … Riêng xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là các xe ô tô ca chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe mang biển số màu đỏ (không phân biệt có chở quân hay không chở quân).

Xe chuyên dùng phục vụ an ninh (gọi chung là xe ô tô, xe mô tô)của các lực lượng công an (Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố; Công an quận, huyện) bao gồm :

- Xe ô tô tuần tra kiểm soát giao thông của cảnh sát giao thông có đặc điểm: Trên nóc xe ô tô có đèn xoay và hai bên thân xe ô tô, xe mô tô có in dòng chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG”.

- Xe ô tô cảnh sát 113 có in dũng chữ “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thên xe.

- Xe ô tô cảnh sát cơ động có in dũng chữ “CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG” ở hai bên thân xe.

- Xe ô tô của lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ sử dụng một trong các tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật trong trường hợp làm nhiệm vụ khẩn cấp.

- Xe ô tô vận tải có mui che và được lắp ghế ngồi trong thùng xe chở lực lượng công an làm nhiệm vụ.

- Xe đặc chủng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn.

Các loại phương tiện phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác (ngoài các xe chuyển dụng phục vụ quốc phòng, an ninh nói trên) đều thuộc đối tượng chịu chi phí sử dụng đường bộ và phải nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính.

f) Đoàn xe đưa tang.

g) Đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường.

h) Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh.

i) Xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh, xe gắn máy 02 bánh và

xe gắn máy 03 bánh.

Điều 2. Trách nhiệm của tổ chức thu phí :

- Thực hiện đúng chế độ đăng ký, kờ khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, phí qua cầu quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phớ sử dụng đường bộ;

- Tổ chức hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông bình thường trong quá trình thu phí.

Điều 3. Toàn bộ phí giao thông thu được, sau khi khấu trừ chi phí điều hành hợp lý, chỉ được dùng để duy tu sửa chữa công trình và trả lãi vay đầu tư dự án. Sau khi có kết quả đàm phán về việc thu hồi - chuyển giao dự án cho thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông - Công chính, Tổ Đàm phán và chủ đầu tư - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định việc thu phí tiếp theo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1162/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. Bãi bỏ các quy định liên quan trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Công chính, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cú trỏch nhiệm phối hợp, hỗ trợ Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thực hiện tốt nhiệm vụ thu, nộp phí, tránh thất thu.

Điều 6. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở – ban - ngành thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Giám đốc Công ty Đầu tư kinh doanh công trình giao thông 565 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 6;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB : CT, các PCT;
- VPHĐ-UB : CPVP;
- Các cơ quan Báo đài;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Thg) P.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 


Nguyễn Văn Đua

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2006
Ngày hiệu lực06/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2006/QĐ-UBND tổ chức thu, nộp phí giao thông 1 chiều qua cầu Bình Triệu 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 62/2006/QĐ-UBND tổ chức thu, nộp phí giao thông 1 chiều qua cầu Bình Triệu 2
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu62/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Văn Đua
       Ngày ban hành26/04/2006
       Ngày hiệu lực06/05/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 62/2006/QĐ-UBND tổ chức thu, nộp phí giao thông 1 chiều qua cầu Bình Triệu 2

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2006/QĐ-UBND tổ chức thu, nộp phí giao thông 1 chiều qua cầu Bình Triệu 2