Quyết định 4035/QĐ-UBND

Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2013 tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2013 phí sử dụng cầu đường Bình Triệu 2 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4035/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC THU PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỜNG BỘ (CHIỀU XE ĐI RA) THUỘC DỰ ÁN BOT CẦU ĐƯỜNG BÌNH TRIỆU 2 (PHẦN 1, GIAI ĐOẠN 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ ban hành và điều chỉnh bổ sung về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng dịch vụ đường bộ;

Thực hiện Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII tại kỳ họp thứ mười (từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố (CII) được tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí đầu cầu Bình Triệu 1 (cầu cũ) phía quận Thủ Đức đối với chiều xe từ thành phố đi ra Quốc lộ 13 để hoàn vốn đầu tư phần 1, giai đoạn 2 thuộc dự án B.O.T Cầu đường Bình Triệu 2.

Thời điểm bắt đầu thu kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Điều 2. Mức giá thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí đầu cầu Bình Triệu 1 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ ; cụ thể như sau:

Số thứ tự

Loại xe

Mệnh giá (đồng)

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe lam, xe bông sen, máy kéo

4.000

120.000

300.000

2

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

10.000

300.000

800.000

3

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn

15.000

450.000

1.200.000

 

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn

22.000

660.000

1.800.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet

40.000

1.200.000

3.200.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet

80.000

2.400.000

6.500.000

Chủ phương tiện mua các loại vé tháng, vé quý có thể sử dụng trong tháng, trong quý đối với cả 02 trạm tại đầu các cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở - ban - ngành khác có liên quan của thành phố tổ chức rà soát, đàm phán bổ sung với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố để hoàn thiện phương án tài chính và các vấn đề khác có liên quan đến đầu tư dự án nói theo Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành khác có liên quan của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT và Ủy viên;
- Các cơ quan Báo, đài;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT/Thg) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4035/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4035/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực26/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4035/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2013 phí sử dụng cầu đường Bình Triệu 2 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2013 phí sử dụng cầu đường Bình Triệu 2 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4035/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành26/07/2013
       Ngày hiệu lực26/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2013 phí sử dụng cầu đường Bình Triệu 2 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2013 phí sử dụng cầu đường Bình Triệu 2 Hồ Chí Minh

          • 26/07/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/07/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực