Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 65/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015, xét đến năm 2020

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND sửa đổi 65/2011/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Cao Bằng đã được thay thế bởi Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND sửa đổi 65/2011/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 65/2011/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét Tờ trình số 1558/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 như sau:

Bổ sung quy hoạch khai thác mỏ mangan Bản Khuông (Xóm Bản Khuông), xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh và khoáng sản thiếc - vonfram tại bãi thải Thập Lục Phần, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tại Điểm 4.3, Khoản 4, Điều 1 như sau:

Số TT

Tên mỏ, điểm khoáng sản

Trữ lượng và tài nguyên còn lại (tấn)

Hiện trạng khai thác, dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện

Tọa độ các điểm góc

(Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105°45’ múi chiếu 3°)

X (m)

Y(m)

 

B. KHOÁNG SẢN MANGAN

 

 

 

II. KHAI THÁC THEO QUY MÔ NHỎ, TRỮ LƯỢNG + TÀI NGUYÊN

24

Mỏ manggan Bản Khuông (Xóm Bản Khuông), xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh (12,7ha)

Chưa xác định

Đã hết hạn giấy phép khai thác, (đang thăm dò); thực hiện năm 2015

25 17 593

25 17 748

25 17 849

25 18 009

25 18 115

25 17 810

5 74 103

5 73 976

5 74 133

5 74 026

5 74 198

5 74 465

 

C. KHOÁNG SẢN KHÁC

 

 

 

1. KHOÁNG SẢN THIẾC - VONFRAM

4

Bãi thải Thập Lục Phần, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình (50,5ha)

Tài nguyên cấp 333 + 334a là 674,47 tấn Casiterit

Đã có chủ trương khai thác; thực hiện năm 2015

25 07 735

25 07 653

25 07 638

25 07 487

25 07 326

25 07 214

27 07 419

5 11 028

5 11 540

5 12 143

5 12 528

5 12 526

5 12 293

5 11 000

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi các mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mà không có trong Quy hoạch của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản, sau đó bổ sung vào Quy hoạch tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XV, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh.
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND sửa đổi 65/2011/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Cao Bằng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND sửa đổi 65/2011/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Cao Bằng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýNguyễn Hoàng Anh
       Ngày ban hành09/07/2015
       Ngày hiệu lực19/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND sửa đổi 65/2011/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Cao Bằng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND sửa đổi 65/2011/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Cao Bằng