Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2014 kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2014 kéo dài thời gian 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn Đắk Nông đã được thay thế bởi Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Nông 2015 2020 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2014 kéo dài thời gian 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN SẢN XUẤT, KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2778/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số: 25/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến hết ngày 31/12/2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các bộ: Tài chính, KH và ĐT, NN và PTNT;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nguyên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm Công báo tỉnh, Chi cục Văn thư –Lưu trữ;
- Lưu VT, Phòng CTHĐND (Th).

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực16/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2014 kéo dài thời gian 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn Đắk Nông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2014 kéo dài thời gian 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn Đắk Nông
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýĐiểu K'ré
       Ngày ban hành16/07/2014
       Ngày hiệu lực16/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2014 kéo dài thời gian 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn Đắk Nông

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2014 kéo dài thời gian 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn Đắk Nông