Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 – 2013

Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh đã được thay thế bởi Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Nông 2015 2020 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2011/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN SẢN XUẤT, KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4133/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 – 2013 như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (dân tộc M’nông, Mạ, Ê đê) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khi vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất.

- Chính sách hỗ trợ lãi suất không áp dụng đối với đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay sau đây:

+ Các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đang hưởng các chính sách hỗ trợ lãi suất khác của Trung ương và địa phương.

+ Hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo được quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

+ Vay vốn để kinh doanh chứng khoán, tín dụng, bất động sản hoặc vay vốn không trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

2. Mức hỗ trợ lãi suất

Tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong hợp đồng tín dụng tối đa là 200 triệu đồng/năm/hộ gia đình, mức hỗ trợ lãi suất bằng 40% số tiền lãi và không quá 10 triệu/năm/hộ gia đình.

3. Điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ lãi suất

- Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ hiện đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa phương và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận.

- Có hợp đồng tín dụng vay vốn các ngân hàng thương mại. Trường hợp, đối tượng vay vốn không trả nợ vay theo đúng hợp đồng thì thời gian khoản vay quá hạn không được hỗ trợ lãi suất.

4. Hình thức hỗ trợ lãi suất

Ngân sách tỉnh thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được vay vốn.

5. Thời gian hỗ trợ

Thời gian được hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K'ré

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu37/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýĐiểu K'ré
       Ngày ban hành09/12/2011
       Ngày hiệu lực19/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh