Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND điều chỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất và thuế tài nguyên giữa các cấp ngân sách do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 11 ban hành

Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND điều chỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm đã được thay thế bởi Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân ban hành Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND điều chỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 141/2008/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THUẾ TÀI NGUYÊN GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số:121/TTr–UBND ngày 08/12/2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc điều chỉnh quy định về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia sử dụng đất và thuế tài nguyên theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 121/TTr – UBND ngày 08/12/2008 (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Huyện uỷ, TT HĐND, UBND huyện, TP;
- Lưu VT, VP.

CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu141/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực27/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND điều chỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND điều chỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu141/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýBùi Tiến Dũng
       Ngày ban hành17/12/2008
       Ngày hiệu lực27/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND điều chỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND điều chỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm